Amerikancı Siyasal İslam Nedir? Müslüman Kimdir?

07.09.2017 00:21

Kişi Okumuş

0 Yorum

Amerikancı Siyasal İslam Nedir? Müslüman Kimdir?

Ragıp Kâmil İlbeyi
ilbeyi.rk@gmail.com

Amerikancı İslam; ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmine hizmet eden bir siyasal terim olmakla birlikte, ABD’nin kurmuş olduğu tüm taşeron örgütlerin dininin genel adıdır.

Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği İslam ile yakından uzaktan hiç bir alakası yoktur.

Radikal sözde İslamcı Tekfirci legal ve illegal grup veya terör örgütleri doğrudan veya dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletlerinin emperyalist çıkarlarına hizmet etmektedir.

Öte yandan ABD’nin iki ortağı daha vardır.

Ortakların ilki hala sömürgeleri olan ve sinsi planları ile devletleri dahi çökerten ve halkları birbirine kırdıran, savaştıran İngiltere’dir.

İngilizlerin bu siyasetini daha iyi anlayabilmek için Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir ve Kıbrıs örnek verilebilir ve bu örnekler çoğaltılabilir.

ABD’nin 2. Ortağı ise İsrail olup, aslında İngiltere ve ABD İsrail’in çıkarları için çalışan iki büyük güçtür.

Avrupa, Asya ve Afrika kıtasında “Bermuda Şeytan Üçgenine” hizmet eden onlarca kukla devlet veya kukla siyasal yönetimler bulunmaktadır.

Emperyalizme ve Siyonizme tavır alan farklı din veya ideolojide olan 10’a yakın devlet ve irili ufaklı düşünce örgütleri ve gruplar bulunmaktadır.

Amerikancı İslam’ın en belirgin özellikleri mezhebi farklılık ve çatışmaları körüklemek ve fitne tohumları serpip yeşertmektir.

Siyasal İslam, özellikle kadınları cahilleştirmek ve toplumdan soyutlamak ile düşünce ve fikir özürlü, aklını kullanmayan, araştırmayan, sorgulamayan, baş kaldırmayan, okumayan, koyun gibi güdülen, yaprak gibi savrulan, papağan gibi tekrar eden Müslümanlar yetiştirmektedir.

Ev dışında ise yukarıda saydığımız fesatlıkları yapmak, din adamı kılığındaki münafıklara ve onların akıllarını ve iradelerini kullanmadıkları için boyunlarına tasma geçirilmiş birer dört ayaklıya dönüşen cemaatleri yapmaktadır.

Bunlarla mücadele eden az da olsa salih ve halisane niyetli din adamı ve kanaat önderi de bulunmaktadır.

Ancak yeterli değildir.

Bu nedenle, şer odakları ile mücadele hepimize farz olmuştur.

İşte bu yüzden Allah’ın ilk sözü, Kur-an’ı Kerim’in ilk emri olan “oku” emrini yerine getirmeli anladığımız dilden Kur-an okumakla birlikte her türlü ilim ve bilim dalında çağa uymalı hatta çağın üzerinde bir birikim sağlamalı ve her alanda gelişmeliyiz.

Böylelikle ülke ekonomisini bağımsız edebilir, normal seviyelere çıkan hane geliri ile halkların daha özgür hale gelmesini sağlayabilir ve ülkemizi siyasilere veya fitne odaklarına olan bağlılıktan kurtarabiliriz.

Bu nedenle İslam bizlere

Okumayı, gelişmeyi, teknolojiyi kullanmayı, eşit hak ve adaletli ücret ve çalışma hakkı, sendika ve grev hakkı, sorgulama ve protesto hakkı, eğitim ve sağlık hakkını ve bir çok beşeri hakkı sağlamakta ve yollarını göstermektedir.

Bu yolu öğrenebilmeniz için; dönemin anarşisti olan, çarpık düzene baş kaldıran, insanlık için mücadele eden, büyük devrimci ve halkların önderi, yaşamıyla ve ahlakıyla her dinden ve görüşten insana örnek olan Abdullah oğlu Muhammed ve onun temizliği ve ümmete önder olduğu kendi ağzından ve tebliğ ettiği Kur-an ile sabit olan Ehlibeyt’e uymalıyız.

Allah’ın selamı üzerlerine olsun.

Tüm bu sözleri toplarsak Müslüman nedir sorusuna şöyle cevap verebilir ve Amerikancı İslam ile mücadele yollarını öğrenmiş olabiliriz.

Müslüman okuyan, araştıran, sorgulayan, mücadele eden, emeği ile var olan, üreten, çalmayan, yolsuzluğa karışmayan, insancıl, doğayı koruyan, kendisine ve canlılara saygılı, ailesi, akrabaları ve toplum içinde uyumlu, insanlığın çıkarlarını kendi menfaatlerinin üzerinde tutan, yalan söylemeyen, rüşvet almayan, her işini noksansız yapan, kibar ve nazik, medenî, adabı muaşerete önem veren, kanun ve nizamlara insanlığa zarar vermediği sürece uyan, kendisi gibi düşünmeyenlere saygı duyan, kendisine saldırılması halinde kanuni haklarını arayan, kimseye savaş ilan etmeyen ancak ülkesine açılan bir savaşta yurdunu müdaafa eden, insanları okumaya teşvik eden, farklı kültürleri öğrenen, kültür ve sanata hak ettiği önemi gösteren, çevreye duyarlı fabrikalar kurup istihdam sağlayan, çeşitli iş kollarında çalıştırdığı işçinin sigortasını tam ve sosyal haklarını eksiksiz veren ve en önemlisi Allah ile aldatmayan, İslam’ı ekonomik bir araç haline getirmeyen, insanlık için en güzel örnektir diye özetleyebiliriz.

İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz