Han Ayvaz Adıgüzel

Yazar : hanayvazadiguzel

Adı - Soyadı : Han Ayvaz Adıgüzel

E-Posta Adresi : hanayvazadiguzel@gmail.com

Hakkında :

Yazarın Sitemizdeki Yazıları

Paralel Rab!..

Paralel Rab!..Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com İnsan üzerine oldukça geniş araştırma yazıları var, geniş bir literatür! Sabitlenmiş verilerden bazılarını yazmak istiyorum. İnsanın beni ikiye bölünmüştür; Tabiat ve fıtrat diye. Tabiat, senin egondur, fıtrat ise yaratılış mayandır. Bize yön veren tabiatımızdır, yani nefsimiz. Şunu diyelim: Kişinin tabiatı sahte Rabbidir. Yani paralel rab! Kur’an...

Tüketim imkânını kaybeden toplum biter…

Tüketim imkânını kaybeden toplum biter…Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com Üretim değil, tüketim imkânı! Ekonomide alışılagelmiş bir slogan var: “Ne yediğini söyle senin kim olduğunu söyleyeyim!” Ülkemizin çocukları cips yiyor, gençlerimiz kraker. Şöyle bir ülke düşünün. Çocukları cips olmuş, gençleri kraker, birinin beyni cips, diğerinin kraker. Böyle bir ülkede düşünce olmaz, o ancak söyleneni yapar. T.C. kuruldu...

Arif Kimdir (2)

Arif Kimdir (2)Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com “Nefsini bilen Tanrı’yı bilir!” Dostlar, bu konunun kuvvet bulmasını istiyorum.  Akıllı kimdir? Ayırt edendir. Bu konuyu Mevlâna mesnevisinde çok güzel işlemiştir. O şöyle diyor: Eğer ayırt etmen yoksa ahırdaki eşeğe “kadifeli güzel” dersin. Hatta daha ileri gidersin; a kadifeli güzel, hanımı boşayıp seni alacağım” dersin. A oğul, bu da ayıpların...

Arif kimdir?..

Arif kimdir?..Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com İnsan kendini bilir. Yani bir kendisi var bir de kendisini bilen var, o da onun kendi aklıdır. Akıl insanın ben yeteneğidir. İnsan ben dediği zaman yani aklım demek istiyor. Akıl onun kavrama yeteneğidir. Böylece şu sonuca varmış olduk: İnsan hem düşünen hem de düşünülebilendir. Eğer kendisi düşünüyorsa öznedir eğer onu düşünüyorlarsa o nesnedir....

Sabavetten doğru bir yol gözlerim…

Sabavetten doğru bir yol gözlerim…Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com “Sabavetten doğru bir yol gözlerim, El zanneder bu ahvâlde yalan var!” Summani babaya Allah rahmet etsin, güzel söz söylemiş. “Doğru bir yol” bütün dinlerin hedefidir, felsefenin de öyle. Doğruluk da aynıdır. Aslında doğruluk, bir doğru yol özlemidir. “Doğruluk hak kapısıdır, sabreyle belaya sen!” Şenlik babanın sözüdür bu. Rahmete gark olsun....

Her Milletin Anlayamadığı Konu!

Her Milletin Anlayamadığı Konu!Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com Her milletin anlayamadığı bir konu vardır. Bir hikmeti olsa gerek deyip geçelim. Mesela: Araplar irfanı anlamaz, Almanlar aşkı anlamaz, Ruslar sözleşmeyi, Ermeniler merhameti, Japonlar dini anlamaz. Peki, Türkler neyi anlamazlar? Ekonomiyi! Ekonominin bir ilim dalı olduğunu biz cumhuriyetle anladık. Atatürk’ün emriyle icra edilen “İzmir iktisat kongresi” Türk...

Ahlâk Yoksunu Muhafazakâr, Korkak Aydın!

Ahlâk Yoksunu Muhafazakâr, Korkak Aydın!Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com Alçak muhafazakâr ve korkak aydın veya bunun tersi. Bu durum tarihte hep görülmüştür. Bunu da bilmek lazım; alçaklıkla korkaklığı aynı kefeye koymamak gerek. Korku bir vasıf değil ama yine de insanla ilgilidir. Peki alçaklık nedir? Bir aydın veya bir muhafazakâr nasıl alçak olabilir? Siyasi manevrada alçaklık, geleceğimizle ilgili karaları başka güçlere...

Düşündürücü bir söz…

Düşündürücü bir söz…Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com Kur’an’da şöyle bir söz var: “Hak Allah’tır!”(Hac/62) Düşündürücü bir söz. Yani Allah nedir denilse ayete göre şöyle denilebilir: “Allah haktır.” Nerede bir hak varsa, bu ister söz olsun isterse bir konu olsun, işte o Allah’tır veya orada Allah vardır. Bir hakkın üzerini örttün mü bil ki sen bir ölüsün. Bütün dinlerin ortak yanı hak sevgisidir....

Bir fikrin inkılabı veya devrimci yönü

Bir fikrin inkılabı veya devrimci yönüHan Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com Konum, bir fikrin inkılabı yönü! Bununla ilgili araştırma yapıyorum; çünkü fikirlerin devrimci yönü yoksa onun cazibesi yoktur.  Acaba asi bir insan devrimci bir insan mıdır? Bunun yanında acaba asinin İslam’daki yeri nedir? Kaynak olarak diyanetin İslam ansiklopedisine baktım. DİA! Yirmi yılda hazırlanmış tam kırk dört cilt. İki tane de ek cilt çıktı....

Kapalı Bir Cümle…

Kapalı Bir Cümle…Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com “İmanı ilmin ışığı altında tanımak” sözü kapalı bir cümledir. İlim ve iman esasta aklın alt boyutudur. İlimde olgunlaşma bir derecedir, kemal derecesi, yani tekâmül etme, gelişme son evrim! İşte bu sürecin sonucunda kişideki akıl faal akla dönüşür. İmanı böyle bir akıl ışığında tanımak gerek. Peki, kişi girdiği disiplinden sonra kendisinde...

Sezgi İlmi…

Sezgi İlmi…Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com Sezgi bir ilimdir, mistik ilim! Sonraları bu ilim felsefeye konu oldu. Batının David Hume’u bu konuyu işledi durdu. Oysa bunu ilk defa İbn-i Sina işlemişti. Ondan sonra Şehit Maktül Sühreverdi yetkin bir şekilde işledi. Ruhun arındırılmasıyla saf akla ulaşılır dedi. Sühreverdi’yi Selahattin Eyyubu katletti. Bu büyük ilim adamı katledildi, bunu katleden kişi...

İslâm’ın Evrensel Andı…

İslâm’ın Evrensel Andı…Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com Biliyor musunuz, İslam’ın evrensel andı nedir? Bilgiye götürmek! Müslümanlardaki bilgi azlığı onları cemaate çekti. Hatta o kişi şeyhinin izni olmadan gerdeğe bile giremez. Bu söz espri değil gerçektir. Şimdi Kur’an’a havas gözüyle bakalım: Kur’an için akıl bir aksesuardır. Halkın dilinde şöyle bir söz var: “Allah ol dediği zaman hemen olur!”...

Kafka’nın Dediği…

Kafka’nın Dediği…Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com Meşhur Kafka; “ben sorularıma dua gibi bakarım” diyor. Biliyor musunuz, sorular geniş çaplı bir kültür devrimini başlatır. Kültür insanı taşır, uygarlık makineleri. Benim makineyle ne işim olur arabam bile yok. Birbirimize sorular sormayalım öyle mi? Espri yok, soru yok, yanlış anlar diye tebessüm yok. Dokunmayın Şabanıma! Dünya düzeni kendi kültürünün...

Ucuz Âşıklar Diyarı…

Ucuz Âşıklar Diyarı…Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa leyla! Anadolu insanı hüzzam söyler, türküsü de yanıktır. Öyleyse sadakat gösterelim, şiirimiz de musikimiz de duru ve derin olsun. Meşhur filozof Nietzsche diyor ki; bir Alman Musikiden anlamaz. Peki, biz böyle miyiz? Sanmıyorum. Müzik ağlatmalı. Yoz düşünce buna hayır diyor. Hayır ağlatmamalı içirtmeli. Yalan...

Kur’an Edebiyatı…

Kur’an Edebiyatı…Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com Kur’an edebiyatında insanın konuşmasına Allah “beyan” diyor. “Rahman insana beyanı öğretti!”(Rahman/4) Beyan, bir yanıyla açık söz demektir. Yazı beyanın remzidir, yani parolası!  Sevinç yaratmayan yazılar birer kırılmış ruhtur, büyük olsa da kudreti olmaz onların. Yaratıcı cümleler kurmak lazım. Eğer bunu kaybetmişsen sevincin eksikliğini...

Vahşi ve Güzellik Kavramı

Vahşi ve Güzellik KavramıHan Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com Bir vahşi her zaman güzellik kavramına yabancıdır. Güzellik ancak ruh işidir ve bir ruh ancak talim halinde faal olur. Faal olan onurlandırır. O halde şarkı veya türkü söyle sesini onurlandır. Şiir yaz veya resim yap! Talim birliği tamamalar. Birlik tamamlanınca tabiat sırlarını ruha açar. Eğitilmemiş ruh yüzünden tabiat karanlıkta kalır. Tasavvur mahkûm...

Hanımların öfkesi…

Hanımların öfkesi…Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com Eğer hanım göğe bakıyorsa öfkesinden kork, eğer yere bakıyorsa hışmından çekin. Yav, tamam da; benim halim ne olacak? Hanım ne göğe bakıyor ne yere ne de bana bakıyor. Terekeme demeli: “Ne olajak benim halım!” Rus yazarları neden büyüktür diye sormuşlar, diyorlar ki: Onlar bütün yazılarına merhameti koymuşlar. Mükemmel bir tespit. O halde şöyle diyeyim:...

Sefillik ve İntihar!

Sefillik ve İntihar!Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com Bilginin değeri aleladedir, bir de bilginin ilmi değeri vardır. İlmi değeri onun çokluğundan değil, ona yönelik soruların tümüne bağlıdır. Bu sorularla ilgilenmek insanı canlı tutar. Sadece ilimle uğraşan insan iki şeyle baş başadır: Sefillik ve intihar! Jung intihar etti Freud değil! Freud dindardı, o, ömür boyu Hz. Yusuf’la ilgilenmiştir. Freud’un...

Ele Geçirilen Bir Din…

Ele Geçirilen Bir Din…Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com Ele geçirilen bir din bir direniş manisidir, bu din toplumsal yapıdan kopmuştur. Dinin tek devrimci özü vardır; insanı değiştirmek. Dinin lokomotifidir bu. Bu gücü ele geçiren zaferini ilan edebilir. Dinin bünyesi, direniş ve karşı direniş için mevzi durumundadır. Kavga bu mevzii ele geçirme kavgasıdır. Ele geçirilen din sayesinde nice soylu başlar kesilmiş...

“Terim İlaçtır Benim”

“Terim İlaçtır Benim”Han Ayvaz Adıgüzel hanayvazadiguzel@gmail.com Ülkemin devrimci gençleri bu türküyü hep söylerlerdi, işin doğrusu pek de güzel derlerdi. “Odam kireç tutmuyor, kumunu karmayınca, Sevdan baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca Odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim, Soyun da gir koynuma, terim ilaçtır benim. Oy limini limini, oy limini limini.” Başınız için bilenler bu türküyü söylesinler de...

Diğer Sayfalar : 12