FELSEFE- 4

29.03.2021 13:23

367 Kişi Okumuş

0 Yorum

FELSEFE- 4

Han Ayvaz Adıgüzel

hanayvazadiguzel@gmail.com

Felsefe, sorduğu sorularla bilimi yönlendirir, bilim de buluşlarıyla onu yeni sorulara yönlendirir. Her ikisi de birbirini etkiler.
Felsefe, düşüncelerini yüzeysel sormaz, temellendirir. Onun her alanda ilişkisi vardır. Bir kaç örnekle konu açıklık kazansın istiyorum. Felsefenin şöyle yan başlıkları vardır.
– Varlığı sorgular : “Ontoloji “
– Bilginin kaynağını sorgular : ” Epistemoloji “
– Ahlak ve vicdanın kaynağını sorgular : ” Etik “
-Güzelliğin ve sanatın kaynağını sorgular : ” Estetik ” vb.
Felsefe otoritenin kaynağını benimsemez, onu kanıtlamaya kalkmaz. O, her şeyi bilmenin değil de, doğruyu bilmenin peşindedir, bitmemiştir ve süreklidir.
Subjektif: Soyut olandır. Objektif: Somut olandır. Felsefenin konusu objektif değil, subjektif olandır.
Ampirik bilgiyle felsefe yapılmaz, ampirik bilgi gündelik bilgidir, onunla siyaset de yapılmaz, aforizma yazıları yazılmaz. Böyle bilgiler yöntemsiz bilgilerdir. Batıl inançlar da böyledir, yöntemsizdir.
Bilgiye yönelen kişi güçlü irade sahibi kişilerdir ama karşılaştığı bilgi türleri iradesini kırabilir. Bilgi türleri derken: Sanat bigisi, dini bilgi, bilimsel bilgi, teknik bilgi, felsefi bilgi vb. kastedilir.
Ampirik bilgi: Tesadüflerle elde edilir, neden sonuç ilişkisi yoktur.
Sanat Bilgisi: Hayal gücüne dayanır, ürünleri somuttur. Resim, heykel vb.
Dini bilgi: Kurallara sahiptir bilgi değil inanca dayalıdır. Büyük oranda sorgulamaya kapalıdır. Teknik tabirle “dogmatik” tir.
Bilimsel Bilgi: Anlama-bilme peşindedir. neden-sonuç ilişkisiyle beraber, deney ve gözlem vardır, kanıtlanmış bilgilerdir, sistamatiktir, sınırlıdır ama önü açıktır.
Felsefik bilgi: Soyut konuları akılla çözmek istediğinden, evrensel ve rasyoneldir. Yöntemi vardır, kendi içinde çelişmez, tekrar düşünür. Bundandır, metodolojik, tutarlı ve reflekstir. Bunun yanında eleştirel ve izafidir yani göreceli-rolatif!
Bilgi türlerinin özellikleriyle ilgilenmek, kişinin üst düzey bilincini güdüler, potansiyellerini açığa çıkarır.
Bu bilgiler kolay aşılmaz türler değildir. O halde güçlü irade sözüne bir kelime daha katmak lazım: “Güçlü ve özgür irade!”
Peki, özgürlük tutarlı bir kelime mi yoksa cazibesi kendisinden daha mı jenerik? İnsanlar bin yıl sonra tek şey için vuruşacaklardır. Özgürlük!
İlgili Terimler :

YORUMLAR