İslâm’da Üstün Sahabe ve Üstün Kaynak Kitap Meselesi!

18.08.2023 08:40

589 Kişi Okumuş

0 Yorum

İslâm’da Üstün Sahabe ve Üstün Kaynak Kitap Meselesi!

Hasan Kanaatlı

h.kanaatli@hotmail.com


İDDİA ŞUDUR:

“EBU BEKİR” İLE “SAHİH-İ BUHARİ” ALTERNATİFSİZ ÜSTÜNLÜĞE SAHİPLER!

Kimi Sünni kardeşlerimiz derler ki; Sahabe içerisinde ” Ebu Bekir”, kaynak kitapları içerisinde de ” Sahih-i Buhari” alternatifi bulunmayan üstünlüğe sahipler!!

Diyorum ki;

Bu sözü söyleyenler, Peygamber efendimizin (s) Ehl-i Beyt-ini mutlaka sahabe içerisine katmıyor olmalılar! Çünkü:

– “Ehl-i Beyt gibi hiç kimse olamaz” fetvasını ikinci Halife Ömer’in oğlu Abdullah vermiştir ve ona da Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmed b.Hanbel uymuştur.

– ” Kim namazda Ehl-i Beyt’e salât ve selâm etmezse namazı batıldır” fetvasını da imam Şafii vermiştir!…

-” Ehl-i Beyt’ten Zeyd b. Ali’nin arkasında saf bağlayıp kılıç çeken, Peygamberin arkasında saf bağlayıp müşriklere karşı savaşan Bedir mücahitleri gibidir” fetvasını da Ebu Hanefi vermiştir! Ehl-i Beyt taraftarlığından dolayı hem Emeviler hem de Abbasiler döneminde zindana atılıp işkenceye tabi tutulmuş ve sonuç itibariyle de işkence altında öldürülmüştür!

Soruyorum:

Namazda Ebu Bekir’e salat selam edilirse namaz ne olur? Tabiî ki batıl olur! Ömer, Osman ve her hangi bir sahabeye salât söylense, yine namaz batıl olur. Fakat Muhammed ve soyuna, (yani Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin e) söylenmezse, o takdirde de namaz batıl olur! Yani birinde söylense, birinde de söylenmese namaz batıl olur! Peki, bunların hangisi daha üstün?

Soruyorum:

Desek ki; “Ebu Bekir, sahabelerin en üstündür!” O takdirde Peygamber efendimiz (s) : “Selman biz Ehl-i Beyt’tendir!” demiştir. Peki, bu ne olacaktır?

Desek ki; “Ebu Bekir Selman’dan üstündür” bu söz caiz değildir! Çünkü Peygamberin sözü tüm sözlerden önceliklidir! Ve onun sözü şer’idir ve sosyal hüküm ve düşüncelerin üstünde olan bir sözdür!

Desek ki; Ebu Bekir ilim yönünden sahabenin en üstünüdür, sormak lazım; hangi kapalı ve ağır konuları ilmi yönden aydınlatmıştır? Hangi Yahudi, Hıristiyan, Mecusi, Mülhit ve Zındık bilgin ile tartışıp onu susturmuştur? Tarihte bunu ispat edecek herhangi bir belge ve bilgi var mıdır?

Desek ki, peki onun hocaları kimlerdir? Derler ki Resulullah’tır! Tüm sahabe, Resulullah’ı bir kez görmüş olsa dahi tümüyle fakih olur yalanı zaten bilinen bir şeydir!

Desek ki, Ebu Bekir şecaat yönünden üstündür! Bunu ispat da çok zordur ve onun güç durumu bilinen bir şeydir! O kadar İslami savaşlarda tarihi kayıtlarda bir tek müşrikin bile burnunu kanattığı kaydı geçmemiştir!

Artık onu üstün kılacak neyi kaldı ki? Hayatını sürekli pazar yerlerinde gezmekle geçiriyordu. Bu bir üstünlükse ona bir şey denilmez!

Buhari kitabına gelince; onda da üstünlük diye bir şey söz konusu değildir, zira içerisi Ebu Hureyre’ den nakledilen ve onun da hocası, halife Ömer b. Hattab döneminde sözde Müslüman olan Yahudi Haham asıllı Kabu’l- Ahbar’dan naklettiği israiliyat, hurufat, yalan, dolan rivayetlere doludur. Bunlar onun üstünlüğü ise ona da denilecek bir şey yoktur!

HATIRLATMA:

Bu türden konular, bölücülük maksatlı değil, sorulduğu için verilen ilmi ve mantıki konulardır!


Yazı arşivi


 

İlgili Terimler :

YORUMLAR