104 AMİRALİN BİLDİRİSİ BİR MUHTIRA OLSAYDI

07.04.2021 18:55

327 Kişi Okumuş

0 Yorum

104 AMİRALİN BİLDİRİSİ BİR MUHTIRA OLSAYDI

Remzi Laçin

Emekli Eğitimci

 

1-Gençlerin umutsuzluğundan, işsizlikten, beyin göçünden bahsedilirdi.
2-Hayat pahalılığından, geçim sıkıntısından, kişi başına düşen milli gelirin nasıl azaldığından bahsedilirdi.
3-Elin parasını alıp iş üretmeyen şeylere harcandığından bahsedilirdi.
4-Elin parasıyla yapay bir bolluk yaratıp, şimdi tıkanıldığı zaman “Dış güçler yapıyor” diye feryat edildiğinden bahsedilirdi.
5-Cumhuriyetin bütün varlıklarını satıp yerine bir şey yapılmadığından bahsedilirdi.
6-Tarım ve hayvancılığın nasıl geriletildiğinden bahsedilirdi.
7-“Rabia”hayalleri uğruna İslam ülkeler ile nasıl düşman olduğumuzdan bahsedilirdi.
8-Yanlış politikalar yüzünden, ülkemize Suriyelilerin nasıl doldurulduğundan bahsedilirdi.
9-Kavgacı tutum yüzünden, dünyada nasıl yalnızlaştırıldığımızdan bahsedilirdi.
10-128 milyar doların nereye harcandığının açıklanmamasından bahsedilirdi.
11-Yap-işlet yoluyla nasıl soyulduğumuzdan bahsedilirdi.
12-Kuvvetler ayrılığının yok edilerek, adaletle oynandığından bahsedilirdi.
SONUÇ:
104 mesleklerinin uzmanı, donanmamızı dünya çapında bir düzeye getiren amiraller,
iyi ki bu bildiriyi yayınlamış. Şimdi daha iyi anladık KANAL İSTANBUL’un yapılmaması gerektiğini ve orduya tarikat mensubu kişilerin sokulmamasını.
Okuyanlara teşekkür ederim.

İlgili Terimler :

YORUMLAR