Yakup Yaşlak Yazdı: Muharrem Ayı ve Hz.İmam Hüseyin(a.s.) in Kıyam Etmesinin Sebepleri

30.09.2017 09:29

Kişi Okumuş

0 Yorum

Yakup Yaşlak Yazdı: Muharrem Ayı ve Hz.İmam Hüseyin(a.s.) in Kıyam Etmesinin Sebepleri

Yakup Yaşlak

Değerli dostlar içinde bulunduğumuz ay Hicri aylardan Muharrem ayıdır ve Bu ayda islam tarihini yeniden mercek altına almamızı gerektirecek  en önemli olayı  bilmeyenimiz yoktur.

Peygamberimizin ciğer paresi Hz. İmam Hüseyin ve onunla birlikte hunharca katledilerek şehit olan yetmişiki yaranının ebedileşmelerinin 1378 . yıl dönümü.

Tarih boyunca bu kıyam incelemelere tabi tutulmuş. Ve hemen her görüşten insanlar bu olayı iyiden iyiye irdelemiştir.

Zulme , haksız sultaya, zorbalığa, insafsızlığa, kana susamışlığa…. karşı yapılan bu kıyamın başlatıcısı ve önderi Hz.İmam Hüseyin bizzat bu kıyamın nedenlerini sıralamaktadır.

Bizler 1378 yıl sonra bizzat İmam Hüseyinin dilinden kıyamın nedenlerini dinlediğimizde günümüz için de bazı dersler çıkartmak durumundayız.

İlk olarak şu konu iyice anlaşılmalıdır. Ehli Beyt yolunda ve öğretilerinde akla ters olan bir hüküm ve açıklama yoktur. Şöyleki yüce rabbimiz Kuran-ı Kerimde  Nisa suresinin 59. ayetinde”  Ey iman edenler; Allah’a itaat edin. Rasule ve sizden olan emir sahiblerine itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz; Allah’a ve ahiret gününe inanmışsanız onun hallini Allah’a ve Rasulüne bırakın. Bu; hem hayırlı hem de netice itibariyle daha güzeldir.” buyurmaktadır. Ulul emr Yani emir sahipleri kimlerdir. Bunun hakkında aklınıza hangi sınıflandırma ve kategori gelirse gelsin akla muğayir olan seçenek devre dışı kalmadıkça doğru yol bulunamaz. itaat kayıtsız şartsız Allaha dır islam iğnancında ve O nun gösterdiklerine .Demekki Allah fitne ve fesat içerisinde olan birine itaati emretmez.Soyguncu, dolandırıcı, yağmacı, zalim, katil, zorba, gaspçı, tecavüzcü, vs vs …gibi baştan aşağı rezil sıfatlarla dolu ve meşgul olan birine itaat edin demez .” Diyebilir” diyerek aklı bir tarafa bırakanların kuranı da inkar ettiklerinin farkında olmaları gerektiğini hatırlatırım. İtaat kayıtsız şartsız Allaha ve O nun tayin ettiği makama ise bu durumda sıfat ve özellikleri Allahın hoşnut ve razı olduğu kimseler bu makama layıktır.

Kerbela kıyamı bütün insanların; önderlerini seçerken yani kime tabi olacaklarını belirlerken bütün İnsani sıfatları taşıyan birini tercih etmeleri gerektiğini  söylüyor.

Bu açıklamalardan sonra Hz.İmam Hüseyinin kıyamının felsefesini kendisi şöyle izah ediyor.medineden ayrılmadan önce Dedesi Hz.peygamberin mezarı başına geli ziyaret ettikten sonra şöyle arzediyor” Dedeciğim Bu aşağılık oğlu aşağılık (yezit) beni iki şey arasında seçim yapmak zorunda bıraktı.

Ya zilletle boyun eğerek yaşamak; Yada izzetle ölmek. Bana vermiş olduğun terbiye boyun eğerek yaşamaktansa   Onurlu ve izzetli bir ölümü tercih etmemi gerektiriyor. Beni büyüten annem Hz. Fatıma da beni böyle yetiştirdi.

Sonra Hz.Hüseyin Kıyamının diğer sebebinde ise şöyle buyuruyor.

Şüphesiz ki ben ne fesat çıkartmak için ne bozgunculuk için ne makam nede mülk için bu kıyamı yapmıyorum. Ben ceddim Hz.Peygamber in ümmetinde baş gösteren bozulmaları ve sapkınlıkları düzeltmek ve babam ile dedem resulullah ın uyguladıkları hak dini uygulamak için kıyam ettim.

Zorla başa geçen zorbalıkla hakimiyeti ele geçirmiş olanlar Ulul emr değildirler. ulul emr tüm sapkınlıkları düzeltmek bozulmaları yozlaşmaları ıslah etmek yolunda adaletle hak üzere hukuk üzere çalışandır.

Bu kıyamın üzerinden asırlar geçtikçe Hz. İmam Hüseyin ve yaranları Emevi ve Abbasi sultanları tarafından unutturulmaya çalışıldı bu direnişin yok edilmesi hatta haksız çıkartılmaya çalışılması için diğer dinlere ait olan uygulamaları islam dinine katarak sahte hadis uydurucuları devreye sokuldu.Aşura günü ile ilgi ve alakası olmayan olayları Aşura günü gerçekleşmiş gibi göstererek adeta Emevi zihniyetine uyarcasına bayramlaştırdılar.Hz.peygamberimizin evlatlarına kız torunlarına davrnışları meşrulaştırdılar.

Bize düşen uyarıda bulunmak tüm insanlara düşende sadece kıyamet gününde verecekleri hesaba hazır olmak adına insanların içine yerleştirilmiş bu emevi bayram zihniyetini silip atmak için çaba göstermektir. hakkı ve gerçeği söylemektir. Yoksa kıyamet günü Hz. Peygambere verebilecek cevapları olmayacaktır.işte akıl sahiplerine bir kaç hatırlatma . Diyanet işleri başkanlığının çıkartmış olduğu İslam ansiklopedisinden bir bölüm okuyup hükmediniz.

Aşurada oruç tutmanın fazileti konusunda sahih hadislerin bulunmasına karşılık o gün yıkanmak. gözlere sürme çekmek. süslenmek. kına yakmak, bayramIaşmak. hububat karışımı aş (aşure) pişirmek, sadaka vermek, mescidleri ziyaret etmek. kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih bir rivayete rastlanmamıştır. Hadis olduğu öne sürülen metinlerin birçoğunun gerçekte hadis olmayıp Cahiliye adetlerine ve yahudi geleneklerine dayanması kuvvetle muhtemeldir. Zira bu adetleri Resülullah’ın ve ashabının yaptığına dair herhangi bir kayıt yoktur. Mesela. “Aşüra günü sürme çeken helak olmaz”. “Aşüra günü gusleden o yıl hasta olmaz” tarzındaki rivayetler son devir kitaplarında yer almış ve İbn Teymiyye’nin ifadesine göre bu gibi hususlar Ehl-i beyt’e buğzeden Nasibiler tarafından uydurulmuştur (Mecme ul Fetava., ll , 302)

Aşürayı Şia’nın yas günü ilan etmesine karşılık Emeviler Kerbela faciasını unutturmak için bir vesile sayarak o günü adeta bir bayram kabul etmişlerdi. Hatta Fatımi Devleti’nin yıkılmasından sonra şenlikler düzenlenmiş, tatlı yiyecekler pişirilmiş ve bu konudaki bid’atların haklı gösterilmesi maksadıyla çeşitli hadisler uydurulmuştur.  Diyanet işleri başkanlığı  islam ansiklopedisi c.4 sf. 24

 

İlgili Terimler :

YORUMLAR