İçtimaî – Siyasî Etüdler (Triptix)

02.09.2017 19:42

Kişi Okumuş

1 Yorum

İçtimaî – Siyasî Etüdler (Triptix)

Hafiz Rüstem

 

I. DİALOQLAR

(Dollar qalxır, evlər yıxılır)

 

-Elə ki, qalxır dollar

Can verir milli pullar.

Bu fövqəl dövlət pulu,

Dünya pulu, dərd pulu!

Yenə inflyasiya!

Yaxud devalvasiya!

Rüblük inflyasiya,

Cütrəqəmli qasırğa!

Tornado kimi ancaq,

Yıxacaq, dağıdacaq!

Elə ki, dollar qalxır,

Bu cür evlər yıxılır!

Heç emissiyalar da

Köməyə çatmır burda.

Antiinflyasiya

Tədbirləri yox amma.

“Analoqsuz  inkişaf”

Əzəldən qeyri-şəffaf.

Növbəti ikiüzlük,

Beynəlxalq dələduzluq!

Düşür kursu manatın,

Yox mənası həyatın!

Bu milli faciədən

Qazanc güdürlər həmən!

Xalqın seçdiyi guya,

Siyasi bir mafiya.

-Yenə qalxır qiymətlər!

Bütün mallar, xidmətlər.

10 faiz, 50 faiz,

Səbəbsiz, səs-səmirsiz.

Maaşlar, təqaüdlər

Yerində sayır hədər.

Hər bank bir qarətçimi?

Hər bir əmanətçini –

Soyub-talan eləyir,

Yerlə yeksan eləyir.

Bütün banklar da onsuz

Hakim bir nəslə məxsus.

Milli sərvətlər burda

Hamısı inhisarda!

Məəttələm bu qədər

Mal-mülkü neyləyirlər?

Xaricə daşıyırlar,

Kraltək yaşayırlar.

Firon da bu cür, inan

Xalqa tutmayıb divan!

Ac qoyub rəiyyəti,

Atmayıb ədaləti.

Puça çıxır ümidlər,

Faizlər, kreditlər.

İnsanı girov kimi,

Şikar kimi, ov kimi

Öz cəngində saxlayır,

Yer də, göy də ağlayır…

-Qiymətlər bazarında,

Dünya birjalarında

Bu süni məzənnələr,

Haram izafi dəyər

Milyonlar qazandırır,

Həm əksinə, “yandırır”.

Doğru yalançı olur,

Müflis milyonçu olur.

Mallar “od tutub yanır”,

Ahlar ərşə dayanır.

Qiymətlər quduzlaşır,

Yaşamaq ucuzlaşır.

-Yenə Tarif şurası,

Gizli, pərdəarxası

Qiymətləri qaldırır,

Yumurtanın qiymətin

Prezident saldırır!

Guya bu əlahəzrət

Xalqa göstərir “xidmət”.

Bu rəhbər sayəsində,

Onun himayəsində

Ağ günə çıxmışıq biz,

Oymuş son köməyimiz,

O, ölkədə varımız,

Bircə xilaskarımız!

Tanrı onu əyməsin!

Ona bəd göz dəyməsin!

Kommunal xidmətlərin

Oynayır qiymətləri.

Anlamır ekspertlər

Qiymətləri marketlər

Hansı əsasa görə

Qaldırır birdən-birə?

Guya bazar qanunu

Tələb eləyir bunu.

Düşəndə maya dəyər

Enəcəkdir qiymətlər.

(Ölmə, eşşəyim, ölmə!

Yemə, içmə, üzülmə!”)

İnzibati tədbirlər

Hər şeyi alt-üst edər.

Dövlət yox, ancaq bazar

Qiymətləri nizamlar.

Gözə görünmür fəqət,

Adı çəkilən dövlət?

-Bazar deyir: gəl bəri,

Pulunu say, müştəri!

Olmasa mənfəətim,

Zay olacaq “zəhmətim”.

Bax, aşağı-yuxarı

Bu, qiymətin axırı!

Bundan aşağı yer yox!

Boş çənəni yorma çox!

Malın üstə etiket,

Pulun yoxsa, çəkil, get!

Oğurluq et, bankı yar!

Bəxtin olsun sənə yar!

İşsizliklə yoxsulluq,

Xalqı yıxıb biryolluq.

-Xalq da həmin xalq deyil,

Fəal, üzüağ deyil.

Öz haqqın tələb etmir,

Doğru bir yolla getmir.

Taleyini düşünmür,

Şaxtalarda üşümür.

Alov qarssa da, yanmır,

Qəsdən yatıb, oyanmır.

Sabir demiş: “Ölüb, ə!”

Bunlara nə olub, ə?

Əlləri, cibləri boş,

Qafaları da sərxoş.

Meyxana döşəyirlər,

Sözləri kövşəyirlər.

-Əqidəsiz, məsləksiz,

İşıqlı gələcəksiz

Ancaq sütül, gənc qəlblər,

Şagirdlər, tələbələr

Rüşvətxor cəmiyyətdə,

Bambılı bir dövlətdə

Sanki işıq saçırlar,

Qəlbimizi açırlar.

-Telekanalizasiya,

Teleseriallar guya

Ya da teleşoular,

Hədyan dedi-qodular.

Başqatma, başgirləmə,

Tiryəki mürgüləmə.

Bu mütrüb manıslarla,

Onlarla təmaslarla

Bütün günü əylənib,

Çəkilənib, piylənib.

Ancaq tüstü-dumanla,

Ya növbənöv idmanla

Legionerlər ilə,

Missionerlər ilə

Qalib gəlib züy tutmaq,

İnsanları yatırtmaq..

İşğal ərazilərin,

Bütün həyat tərzlərin

Məqsəd: yaddan çıxartmaq,

Olan hər şeyi satmaq!

Guya ki, tolerantlıq,

Əslində bir toranlıq.

Əvvəllər dinlər məgər

Bir-birinə dözmürdülər?

Bu termin şüar olub,

Dillərdə qabar olub.

Multikulturalizm,

Nimdaşlaşmış bir …izm

Ortaq mədəniyyətlər,

Gizli, qara niyyətlər…

Pərdəsi altda ancaq

Dövlət dilin alçaltmaq!

Türk xalqına bir nifrət!

Türk dilinə xəyanət!

-Yenidən dollar qalxır,

Yenə evlər yıxılır.

Manat AZN olur,

Xeyir yox, ziyan olur.

Əziz, sevimli vətən,

Niyə sən bu gündəsən?

Hanı sənin şadlığın?

Adicə azadlığın?

Hanı normal güzəran?

O xoşbəxt Azərbaycan?

Nəhəng neft, qaz sərvəti,

Milyardlar səltənəti.

Vətən alveri ilə,

Mədən alveri ilə

Bu korrupsiyalarla,

İnvestisiyalarla

Adı hallanan dövlət,

Tükdən sallanan dövlət!

Yad liderləri ilə,

Milyarderləri ilə

Yalançıları ilə,

Talançıları ilə

Dilənçilərilə

ancaq tanınan diyar,

bəxtin olsun sənə yar!

 

  1. SİYASƏT BİZLİK DEYİL

 

-Mən müəllim babayam,

Siyasət mənlik deyil.

Fənnimdən dərs deyirəm,

Bu, üzgörənlik deyil.

-Siyasətə çəkməyin,

Soruşmayın mən kiməm?

Sağlığın keşiyində

Duran adi həkiməm.

-Nə siyasət? İşimdə

Mən bir qara fəhləyəm.

Bir şair-jurnalistəm,

Sadə qələm əhliyəm.

-Siyasət aləmində

Karam, koram, lalam mən.

Noxtamdan yapışana

Eşşəktək hambalam mən.

-Milləti süründürən

Bürokrat məmuram mən.

Siyasətlə işim yox,

Rüşvətlə məşhuram mən.

-Torpaq ilə əlləşən

Kəndliyəm, fermerəm mən.

Öz sevdiyim peşəni

Dədəmə vermərəm mən.

-Sizə də məsləhətim

Demə ki, sizlik deyil.

Daim saxta keçirilən

Seçkilər bizlik deyil.

-Onsuz eyni sülalə

Tutub hakimiyyəti,

Oyuncaqtək oynadır

Bu zavallı milləti.

-Bütün müxalifətə,

Xalqa tələ qururlar.

Düşünən beyinləri

Birbəbir susdururlar.

-Siyasət şeytan işi,

Siyasətdən qorxuram.

Bu oyuna girməmiş,

Mən oyundan çıxıram.

-Özgə rollar oynayan

Aktyoram, artistəm.

Siyasətçi deyiləm,

-Dindaram!

-Ateistəm!

 

-Əqidəli şəxsləri

Şərləyib incidirlər.

Yaxın adamlarını

İşdən məhrum edirlər

-Soruşmayın ədalət

Zəfər çalmır, kiməm mən?

Siyasi sifarişə

F…  hakiməm mən.

-Hakimiyyət mənbəyi

Guya xalqdır deyirlər.

Qanunu saqqız kimi

Ağızda çeynəyirlər.

***

O deyir: mənə nə dəxli?

Bu deyir: mənə nə dəxli?

Onun, bunun sözləri

Ana vətənə nə dəxli?

 

Siyasət mənlik deyil,

Siyasət sənlik deyil.

Demək, o, bizlik deyil,

Demək, o, sizlik deyil.

 

Beləcə siyasətə

Həmişə kəm baxmışıq.

Tale ixtiyarına

Vətəni buraxmışıq.

 

Mühüm bir zərurəti

Nəzərdən qaçırmışıq.

Milli bəxti, qisməti

Yadlara tapşırmışıq.

 

III.BU HÜNDÜR, DAŞ HASARLAR
Hansı gerizəkalı,
Düşünüb iddialı,
Olsun mozaikalı,
Həm aqlaylı barılar?
Bu hündür, daş hasarlar.

İdeyatək sürülüb,
Məsləhətmi görülüb?
Səliqəylə hörülüb,
Bütün yoldan kənarlar,
Bu hündür, daş hasarlar. .

Bu terminə, ada bax,
Dayağa, imdada bax!
Hələ istinada bax!
“Yuyulur” günahkarlar,
Bu hündür, daş hasarlar.

“Çölü bəzək, içi təzək”
Köhnə məsəldəki tək.
Bunamı sevinəcək?
Görəsən, bəxtiyarlar?
Bu hündür, daş hasarlar.

Gözəl ilə eybəcər
Arasında bu çəpər.
Yamaq kimi görünər,
Gizlənməz aşkarlar!
Bu hündür, daş hasarlar.

Hamı Haqqın qulları,
Fərqli həyat yolları.
Görəndə yoxsulları,
Ağrımazmı kübarlar?
Bu hündür, daş hasarlar.

Bir rədd, bir xətt tanımaz,
Keçilməz sədd tanımaz.
Uçar, sərhəd tanımaz,
Xəyallar qatar-qatar..
Bu hündür, daş hasarlar…

 

Hafiz RÜSTƏM

Barlı qəsəbəsi,

26 – 28 avqust 2017

İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Hafiz Rüstəm
03 Eylül 2017 - 07:47

Bu şeirləri, bu günün qışqıran mövzularını Qubada – qızımgildə yay istirahətində olarkən qələmə aldım. Ancaq inanın ki, çoxdan mənə əziyyət verən bu ictimai-siyasi motivlər mənə rahatlıq vermirdi. Harda oluramsa, ölkəmin bir qələm adamı kimi vətənimin – özü də milyardlar səltənətinin, OPEK-in üzvü olan bu neft-qaz ölkəsinin ərazisinin işğal altında olması, milyondan çox əhalisinin didərgin həyatı yaşamalarının, qalan vətəndaşlarımızın da o boyda təbii sərvətlər müqabilində bir o qədər işsiz, yoxsul, dilənçi günündə yaşamaları izzəti-nəfsimə toxunur, sakit bir güzəran keçirə bilmirəm. Təsəvvür edin ki, dövlət qulluğunda uzun müddət çalışmağıma baxmayaraq mənim 189 manatlıq təqaüdüm süpürgəçinin, xadimənin pensiyası qədərdir. Halbuki qonşumuz olan İranda, Türkiyədə mənim ranqımda olan mütəxəssislər məndən qat-qat artıq təqaüd alırlar. Qoy alsınlar, haqlarıdır, canları sağ olsun! Necə olur ki, böyük neft ehtiyatlarına malik olan bir ölkənin ziyalısı ömrünün bu qürub çağında dilənçi pensiyasına məhkum edilsin? Çox əcaibdir ki, polislər və digər kateqoriyadan olanlar da bizdən qat-qat yüksək pensiyalara layiq görülüblər. Bir sözlə, bu bəxtsiz ölkənin pensiyaçıları ən minimum pensiya almağa rəva görülüblər. Mən bir qələm əhli olaraq saxtakarlıqla seçilmiş bu təsadüfi adamların idarə etdiyi, ömürlük vəzifədə oturtduqları və bundan sonra da eyni talançılığı və soyğunçuluğu davam etdirəcək qara qüvvələrin hökm sürdüyü bir bədbəxt neft ölkəsinin vətəndaşı olduğuma peşmanam, xəcalət çəkirəm.