Sn. Cumhurbaşkanı İslam Güncellenmez, İçtihad Yapılır

10.03.2018 11:10

6.660 Kişi Okumuş

0 Yorum

Sn. Cumhurbaşkanı İslam Güncellenmez, İçtihad Yapılır

Berlin İmam Rıza İslam Merkezi Hocası Şeyh Sabahattin Türkyılmaz son Cuma hutbesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kaş yapayım derken göz çıkarmıştır ( Kur’an İslam’ında güncelleme sözkonusu değildir.)

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya kadınlar günü konferansında yaptığı konuşmada bazı hocaların kadınlar hakkındaki görüşlerine tepki gösterirken şöyle diyor;

“İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam’ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız“.

Malesef sayın cumhurbaşkanı kaş düzelteyim derken göz çıkarmışsınız.

Konuşmanın bir bölümünde İki önemli noktaya dikkat çekmek istiyorum;

a) İslam‘ın güncellenmesi

Asırlardır müslüman dünyasına hakim arap cahiliye kültürüyle yoğrulmuş Emevi İslam anlayışını İslam olarak algılarsanız bu gibi mahzurların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Abbasiler tarafindan tahrif edilmis ve mezheplerin resmileştirilip siyasetin kontrolünde tutarak sabitleştirilmesiyle kodları değiştirilmiş İslam anlayışı elbette gerici olacaktır.

Mukaddes Kur‘an İslam‘ı, her iki anlayıştan da temizlenip arındırılmalıdır.

Sayın cumhurbaşkanı! Kur’an İslam’ının güncellenmeye ihtiyacı yoktur.

Eğer maksadınız Kur’an İslam’ının güncellenmesiyse bunu asırlardır batılılar, “Dinde reform yapılması gerekir“ düşüncesiyle beyan ediyorlardı, şimdi sizin dilinizden “İslam‘ın güncellenmesi“ olarak tezahür ediyor olması esef vericidir, düşündürücüdür.

İslam‘da ne reform, ne de güncelleme sözkonusudur, İslam kamil, evrensel, dinamik ve canlıdır.

Eğer maksadınız müslümanların İslami düşüncesinde güncelleme ise bu bir zarurettir. Zaten bunu da Şii mezhebi asırlardır İÇTİHAD ile yapmaktadır; içtihad ilkelerine zaman ve mekan foksiyonunu da ekleyerek İslam‘ın evrenselliğini, dinamikliğini ve canlılığını korumuştur, her coğrafya ve zaman diliminde kaynaklardan yararlanarak aklaniyet metoduyla bütün sorunlara cevap vermektedir.

b) “14 asır önceki hükümlerle İslam’ın bugün uygulanmayacağı“.

Sayın cumhurbaşkanı “İslam’ı 14 asır önceki hükümleriyle bugün uygulayamazsınız“ sözünüz daha bir esef vericidir.

İslam‘ın hükümleri değişken ve sabit olmak üzere iki kısımdır; sabit hükümler kıyamete kadar sabit kalacaktır, değişken hükümler ise coğrafya ve zamanın şartlarına göre içtihad ve yorumlarla insanların bireysel ve kamusal alandaki ihtiyaç ve sorunlarını çözmek için yeterlidir.

Müslüman toplumun idare edilmesi için beşeri kanunlara ve hükümlere ihtiyaç yoktur, özellikle de dini insanların hayatlarından dışlamış, ilahi hükümleri devre dışı bırakmış batı dünyasının çıkardığı kanunlardan medet ummak “İslam hükümlerini“ eksik, yetersiz ve irtica olarak görmekten kaynaklanır.

Malesef bu sözlerinizle İslam’ın evrenselliğine, kamil olmasına, canlı ve dinamik olmasına gölge düşürüyorsunuz. Bu sözleriniz seküler batı dünyasının dini hayatın dışına atmak için attığı ilk adımdı.

Hocalar konuşmalarına dikkat etmeleri gerektiği gibi siyasetciler de söylediklerine dikkat etmelidirler,

Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh

Berlin /Rasthaber

İlgili Terimler :

YORUMLAR