Paralel Rab!..

19.09.2023 09:25

433 Kişi Okumuş

0 Yorum

Paralel Rab!..

Han Ayvaz Adıgüzel

hanayvazadiguzel@gmail.com

İnsan üzerine oldukça geniş araştırma yazıları var, geniş bir literatür! Sabitlenmiş verilerden bazılarını yazmak istiyorum.

İnsanın beni ikiye bölünmüştür; Tabiat ve fıtrat diye. Tabiat, senin egondur, fıtrat ise yaratılış mayandır. Bize yön veren tabiatımızdır, yani nefsimiz. Şunu diyelim: Kişinin tabiatı sahte Rabbidir. Yani paralel rab! Kur’an buna parmak basmıştır:

“Tabiatını Rab edineni gördün mü?” (Furkan/43)

İşte bu tabiat seni halden hale düşürür, kendi keyfine göre seni terbiye eder. Günümüzde bunun adına bireysellik diyorlar ve hem de bunu övüyorlar. Paralel Rabler her tarafı sarmış.

Tabiat görüntüdür, fıtratın üzerine konulmuş cehaletin sonucudur. Fıtrat kişinin gerçek benidir.

Peki, tabiat gerçek bene nasıl dönüştürülür? Eğitimle! Kişinin gerçek beninin üstü ve altı vardı. Eğer geçek benin kuvvetlenmezse seni üst ve alt egolar ele geçirir.

Alt ego, günümüz tabiri ile psikozdur! Bu, yakıcı, yıkıcı, kesici bir kişiliktir. Diğer bir tabirle Atipik şizofren! Üst ego, buna psikolojide “paranoid şizofren” denir. Tam bir deliliktir. Ben Tanrı’yım diyecek hale gelirsin. Hristiyan edebiyatında buna; “iblisin isyanı” denir. İslam’da “cin çarpması!”

Alt ve üst ego birer aldanış hüviyetidir.

İnsanın esas beni olan fıtrat, onun örtülü şahsiyetidir. Peygamberlerin geliş sebebi ve kutsal metinler bu örtülü beni ortaya çıkarmak içindir.

Acaba fıtratın içeriğinde neler var? Eğer bunu bilmezsen, senin benini tabiatındaki içerikler doldurur ve böylece sen ya alt ya üst egoya savrulursun. Yazdığımız gibi üst ego delilik, yani “nevroz” alt ego manyaklık, yani “psikoz!”

Sağlam bir kişilik, ortada olan fıtratı kuvvetlendirmekten geçer. Peki, ne yapmak lazım.

Dostlar, kişilik değerler üzerine kuruludur. Madde bir değerdir. Mesela: Altın, para vb. bunlar değerle ilgilidir, bunları görmezlikten gelemezsin, sekiz milyar insanın kavgasıdır bu. 

Bakınız, denilenlerin aksine, İslam yüzünü dünyaya çeviren bir dindir. Hristiyanlıkla arasındaki temel ayrılıklardan birisidir bu. Hristiyanlıkta ruhanilik vardır. 

Hristiyanlıkta evlenmeme meselesi bir gerçektir, yani bu din peşinen dünyadan vaz geçmiştir. Ben burada Hristiyanlığın temel argümanlarından bahsediyorum günümüzün Hristiyanlığından değil. Aslında Luther’in kaygısı da bu meseleydi. Bunu tersine çevirme kavgası başarılı oldu. Amerikan ve İngiltere Protestan’dır. Bu ülkelerdeki güçle Protestanlığın yakın ilişkileri vardır.

Günümüzde akıllı bir protestanizm İslam’a en yakın olandır.

Dostlar, maddi değerlerin kişilikte yeri ne olmalı? Acaba fıtri benin içinde maddi değerler var mı onu sonra işleyeceğim. Şimdi soyut değerleri işlemek istiyorum, kısa ve keskin cümlelerle.

Orta beni kuvvetlendirmek için bir insanda şu üç eylem şarttır ve bu eylemler fıtridir. Fıtrat sözcüğüne bir açıklama getirmek istiyorum: Fıtri veya fıtrat dediğimizde, anlaşılması lazım gelen şey doğallıktır, yani doğal olan şey!

Dedik ki orta beni kuvvetlendirmek şu üç eylem şarttır ve o fıtridir. (Bir keder olmazsa haftaya!)


Yazı Arşivi


 

İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz